Ansiktslyft

PDO Trådlyft

Ansiktslyft

Om behandlingen

Trådlyft är en ny och effektiv metod för att strama till huden utan kirurgi. Behandlingen kan genomföras på olika delar av kroppen där huden är slapp. Man använder sig av biologiskt nedbrytningsbara suturtrådar som förs in under huden. Trådarna ökar kollagen bildningen, förbättrar blodflödet och minskar spända muskler. Efter ca 180 dagar när trådarna har absorberats, bildas fibrosis vävnad runt trådarna som gör att effekten gradvis förbättras.

Hur går behandlingen till?

Trådarna förs in under huden med hjälp av tunna nålar. Dessa nålar är laddade med PDO trådar. När man sedan drar ut nålen så ligger trådarna kvar i rätt läge under huden. Behandlingen genomförs i lokalbedövning och tar ca 30-60 minuter beroende på hur många trådar som används.

Resultat

PDO-trådarna som har förts in i rätt position under huden utövar ingen dragning eller spänning i huden. De varken syns eller känns och bidrar relativt snart till en så kallad reparativ inflammation med kraftfull nybildning av kollagen som lägger sig runt PDO-trådarna i täta formationer och bygger upp strukturen under huden. Det medför att strukturen lyfts och konturerna återskapas. Trådlyft ger ett naturligt resultat eftersom det följer de naturliga konturerna. Resultatet börjar synas inom 3-4 veckor efter behandlingen, fortsätter sedan att successivt förbättras de efterföljande 2-3 månaderna och håller sedan upp till 18 månader efter det.

Eventuella komplikationer

Vanligast är blåmärken efter nålsticken, men även en lätt rodnad och svullnad kan uppstå. En viss oregelbundhet i huden och assymetri kan uppstå till följd av djupa blåmärken och den lokala svullnaden. Smärta och domningar kan uppstå, detta är ofarligt och beror på att nerver har stimulerats under behandlingen. Bieffekterna går i regel successivt över på några dagar upp till 1 vecka men kan hos vissa individer kvarstå längre än så. I sällsynta fall kan domningarna vara permanenta.

Kontakta ansvarig läkare om du upplever överdriven rodnad, svullnad och smärta. Detta kan tyda på infektion. Kontakta läkaren även om du har en synlig eller palpabel tråd.